MICROINTREPRINDERI 2023 – NOUTATI

Legea 370/2022 a modificat OG 16/2022, in sensul ca plafonul de 500.000 de euro se va aplica incepand cu veniturile anului 2023, NU pentru cele din 2022!!! Pana acum, firmele care erau incadrate ca microintreprinderi plateau impozit de 1% daca aveau angajati si de 3% in cazul in care nu aveau salariati.

O microîntreprindere este, în sensul titlului III din Codul fiscal, o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, prevăzute la art. 47 alin. (1):

– a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro (Nou! – plafonul veniturilor scade de la valoarea actuală de 1.000.000 euro).

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă. [articol 54 Cod fiscal]

– capitalul social al acesteia este deţinut de alte persoane decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
– nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;

(noi condiţii aplicabile de la 01.01.2023, cu verificarea datelor de la
sfârşitul anului 2022)

– a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale; Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul ponderii veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă – [articol 54 Cod fiscal].

– are cel puţin un salariat [cu excepţia situaţiei persoanelor juridice române nou înfiinţate, care au un termen de 30 zile de la data înregistrării în registrul comerţului pentru îndeplinirea acestei condiţii] – [articol 48 alineat (3) Cod fiscal];
– are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de
vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor.

Pentru respectarea ultimei condiţii, în cazul în care oricare dintre asociaţii/acţionarii persoanei juridice române deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor şi nu au codurile CAEN specifice domeniului HoReCa prevăzute în Codul fiscal, aceştia trebuie să stabilească cele trei persoane juridice române care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, restul persoanelor juridice urmând să aplice impozitul pe profit.   [articol 47 alineat (4) Cod fiscal]

Pentru respectarea condiţiei de a avea cel puţin un salariat, prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Codului muncii. [articol 51 alineat (4) Cod fiscal]
Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. [articol 51 alineat (4) Cod fiscal]

Nou, începând cu anul 2023:

Tot pentru respectarea condiţiei de a avea cel puţin un salariat, în cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă:
● perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile,
şi
● situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv.
În caz contrar societatea este obligată să plătească impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită condiţia. [articol 48 alineat (31) Cod fiscal]

Nu intră sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform art. 47 alin. (3): 

a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii; 

b) Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii; 

c) Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;

 d) Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii; 

e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică; precum şi (noi categorii excluse începând cu anul 2023): 

f) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar

g) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii; 

h) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc; 

i) persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale. 

MMM Conta

Postari similare

MONOGRAFII CONTABILE

Tipuri de monogafii contabile Monografiile contabile pot fi clasificate in functie de mai multe criterii, dintre care am ales criteriului domeniului vizat. Conform acestui criteriu monografiile