Consultanta fiscala

Consultantul fiscal isi poate exercita in mod independent profesia numai daca intruneste cumulativ urmatoarele conditii

Are calitatea de consultant fiscal

Este membru activ al Camerei

Indeplineste conditiile stabilite de Regulamentul Camerei

Activitatea de consultanta fiscala se exercita numai de persoanele care au promovat examenul de consultant fiscal si se inregistreaza in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala la sectiunea  persoane active in termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului.

In exercitarea profesiei consultantul fiscal se supune legii, codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.

Exercitarea independenta a activitatii se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice,civile si comerciale cu persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care nu au interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate.